top of page
Women in a cozy styled apartment
My Story

נחשפתי אל תשוקת היצירה עוד מהגיל שאני זוכרת את עצמי

במשך השנים יצרתי בידיי כל העולה על רוחי ובדמיוני 

בגילי הבוגר יותר הבנתי שאומנות היא החיים הזורמת בכל עורקי וצינורות ההוויה 

במשך שנים ארוכות ומגיל ה20 הסתובבתי עברתי באירופה שם הכרתי את המקצועיות בתחום... בגלריות המופלאות ברחובות בקהילות היהודיות והאנשים שפגשתי בבתי הקפה... הכל פעם ונשם אל מול עיניי הצמאות.

התחלתי ליצור מעמקי נשמתי, אפשרתי לרוח לעבור בין אצבעותי ומצאתי את מקומי בחופש היצירה ובשם האומנות.

bottom of page